biblia,  wiara,  życie

Więcej niż cieśla

Nie zdołalibyśmy stwierdzić z pewnością, czy Bóg istnieje i jaki jest, gdyby On sam nie podjął inicjatywy, by się objawić. Musimy wiedzieć, jaki On jest i jaki jest Jego stosunek do nas.

Musimy więc spojrzeć uważnie na horyzont historii, szukając jakiegoś klucza do Bożego objawienia. Jest jeden taki wyraźny klucz. W małej wiosce w Palestynie, ponad 2000 lat temu, w stajni, urodziło się dziecko. Dziś cały świat nadal świętuje narodziny Jezusa. (Już niedługo!) Jego przeznaczeniem było zmienić bieg historii.

Odniosę się do książki Więcej niż cieśla – Josh McDowell. Autor, niegdyś sceptyk, chciał obalić istnienie Boga. Pisząc tę książkę zmienił zdanie.

Fragmenty:

Historycy potwierdzają i wskazują, że istniał ktoś taki jak Jezus Chrystus. Zatem musimy zadecydować kim tak naprawdę On był.

Musimy więc uznać Go albo za kłamcę, albo za szaleńca, albo za legendę, albo za Prawdę.

Wobec ogromu dostępnych dowodów na poparcie jego istnienia, żaden szanujący się historyk nie stwierdzi dzisiaj, że Jezus był tylko legendą.

Teoria legendy została w znacznym stopniu obalona dzięki odkryciom współczesnej archeologii. To niewiarygodne, by zwykła legenda o Chrystusie spisana w formie Ewangelii zdobyła taki rozgłos i wywarła tak duży wpływ, jeśli nie opierałaby się na faktach.

Jeśli był kłamcą, to czemu umarł za swoje oświadczenia, podczas gdy mógł łatwo uniknąć tak potwornej śmierci za pomocą kilku dobrze dobranych słów?

A jeśli szaleńcem, to jakim cudem był w stanie prowadzić tak błyskotliwe dyskusje ze swoimi przeciwnikami, albo dlaczego znosił męczarnie związane ze zdradą i ukrzyżowaniem, jednocześnie nie przestając okazywać głębokiej miłości dla swoich wrogów?

Jedyna alternatywa, jaka nam pozostaje, jest taka, że Jezus mówił prawdę. Należy jednak przyznać, że same słowa niewiele znaczą. Każdy może wygłaszać twierdzenia o swojej wielkości. Wiele innych osób uważało się za Boga. Każdy z nas może stwierdzić, że jest Bogiem, jednak pytanie brzmi: Jak możemy to udowodnić? Jednak Jezus miał w zanadrzu referencje, które potwierdzały Jego tożsamość.

Odsyłam do Pisma Świętego.

Dowody wcale nie podważają Boga, ale przemawiają za inteligentnym źródłem życia we wszechświecie.

Musimy także spojrzeć szerzej na to zagadnienie. Od zarania dziejów u miliardów ludzi na całym świecie napotykamy przeświadczenie, że Bóg istnieje – ludzie dochodzą do takiego wniosku na podstawie osobistego, subiektywnego kontaktu z Bogiem.

Szczegółowe relacje dotyczące swoich doświadczeń z Bogiem mogą także dziś złożyć miliony żyjących współcześnie osób. Osoby te powołują się na wysłuchane modlitwy, i konkretne, często zadziwiające sposoby, w jakie Bóg zaspokaja ich potrzeby i prowadzi podczas podejmowania ważnych decyzji w życiu osobistym

Wielu z nich wyraża pewność, że istnieje dobry, kochający Bóg, który okazał im swoją troskę i wierność. Jeśli jesteś sceptykiem, czy możesz z całą pewnością stwierdzić: „Mam absolutną rację, a oni wszyscy mylą się co do Boga”?

Bóg jednak nie zmusza nas do uwierzenia w Niego, chociaż mógłby to zrobić. Zamiast tego zapewnił nam dostęp do wielu faktów przemawiających za Jego istnieniem, tak abyśmy mogli dobrowolnie się do Niego ustosunkować.

Na koniec filmik oraz życzenia. Wesołych Świąt! Pamiętajcie, że obchodzimy urodziny osoby, która naprawdę istnieje! 🙂

Mrs Kinga Adamiec

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *